גניבת רכב

תא (ת”א) 22894/00  פלונים נ’ סהר חברה לביטוח

  רכבם של התובעים, לקוחות המשרד, נגנב ונמצא אך במצב של נזק מוחלט. המבטחת- הנתבעת דחתה את התביעה בטענות שונות ובין היתר בטענת אי גילוי. בית המשפט דחה את טענות הנתבעת, קיבל את התביעה וחייב את חב’ הביטוח בתשלום מלוא תגמולי הביטוח.

דילוג לתוכן