זדורוב

“בסוף הנימוק מצוי השידול” – הדגמה על פרשת זדורוב חובת הנמקת פסקי הדין הנהוגה בשיטת המשפט הישראלי נתפסת כחומת מגן מפני שרירות שיפוטית. חיבור פילוסופי – משפטי בעיתון הארץ על פרשת זדורוב.

דילוג לתוכן