זדורוב-מרקר

“בסוף הנימוק מצוי השידול” – הדגמה על פרשת זדורוב. כיצד ההנמקה נהפכת למסע שידול, דרך פסק הדין בפרשה שהסעירה ועודנה מסעירה את המדינה. חיבור פילוסופי – משפטי בדה מרקר על פרשת זדורוב.

דילוג לתוכן