האם יש לפסוק פיצויים עונשיים כנגד חברות הביטוח?

כלל ידוע הינו מתחום דיני הנזיקין, כי מטרתם העיקרית והאידיאלית של האחרונים, הינה השבת המצב לקדמותו, קרי טרם גרם הנזק.

כיצד יושב המצב לקדמותו, על פי דיני הנזיקין? כמובן שבאמצעות פיצוי כספי, שהרי במרבית המקרים, אין להשיב את הגלגל לאחור ולהשיב לאדם את בריאותו או רכושו ולא ניתן להעלים עוד את חוויית הטראומה ועוגמת הנפש שנובעות מהנזק עצמו שנגרם לנפגע.

אולם, במדינות מסוימות כגון ארה”ב, מקובל חריג לעיקרון השבת המצב לקדמותו העומד בבסיס דיני הנזיקין. המדובר כמובן, בנושא של פיצויים עונשיים.

ובמה הדברים אמורים?

בתחום דיני הנזיקין, לרוב אדם יהא אחראי בגרם נזק של אחר, היה ומעשיו בוצעו מחוץ למתחם הסבירות, הנורמטיבי, ביחס לאותו אדם. עיקרון זה מכונה מבחן “האדם הסביר”. במילים אחרות, לדוגמא בנושא של רשלנות רפואית, יהא אחראי ברשלנות, רופא אשר ביצע פעולה מתוך תפקידו כרופא, שאינה במתחום הסבירות ובניגוד למצופה מרופא סביר ונבון. כלומר, מי שפועל באופן בלתי סביר, במקום שיש לו חובה לנהוג בצורה אחרת המוגדרת כסבירה. הרי שהלזה, ייחשב כרשלן ויהא חייב בנזק שנגרם, לצד השני, בקשר לפעולתו הרשלנית של הנתבע.

ומה בין רשלנות ופסיקת פיצויים עונשיים לרשלן?

לאור האמור, מי שנמצא כמי שהתרשל בתפקידו והסב בכך נזק לאחר, יהא חייב באופן עקרוני, בגין הנזק שגרם, שבכך נכלול לעתים, את עוגמת נפשו של הניזוק. בנוסף, יכלול הפיצוי לא אחת, את הוצאות משפטו של הנפגע, המהווים לכל דעה כחלק מהנזק שנגרם. אולם, באשר לפיצויים עונשיים, אשר מושתים לעתים בעיקר במדינות כבארצות הברית, הסיפור הינו מעט שונה.

וכל הנ”ל שכן, בכדי להטיל על אדם רשלן, או חברה לצורך העניין, פיצויים עונשיים, הרי שעלינו לזהות במקרה הנדון, מעשה שנעשה בזדון ולא רק ברשלנות.

בארה”ב הנוהג של פיצוי עונשי השתרש במערכת השיפוטית ולא אחת מוטלים על מזיק פיצויים עונשיים שסכומם גבוה יותר מסכום התביעה כולה, קרי הנזק שהוכח בפועל. במקרים מסוימים, הפיצויים העונשיים בארה”ב, מהווים לעתים פי 5 ממנו ואף פי 10 מאותו סכום, פיצוי, שנפסק בגין הנזק הנתבע.

האם קיימת אפשרות לפיצויים עונשיים בארץ?

יתכן וחלק מן הקוראים שורות אלו יופתע לדעת כי שבמדינת ישראל קיימת אפשרות להטיל פיצויים עונשיים על מעוולים אשר פעלו באופן כזה, שנמצא שיש להענישם ולהרתיעם וכן, את אלה שעלולים לבוא בעקבותיהם וכל זאת, נקבע כבר לפני שנים ע”י בית המשפט העליון.

לפי פסיקת ביהמ”ש העליון, הרי שניתן להטיל פיצויים עונשיים מקום שפעולה מזיקה נעשתה במזיד או במקרים של רשלנות חמורה שלא רק שאינה תמת לב, אלא בעלת גוון של זדון.

בפועל, במציאות המשפטית בישראל, ניתן לומר כי מושג זה של פיצויים עונשיים, מעשית אינו קיים. על אף עשרות פסיקות של בית המשפט שמצאו את המזיק אחראי לגרום נזק באופן שחורג משמעותית מהסטנדרט הסביר, אותן הכרעות של בתי המשפט, לא נמנעו מעשיית הצדק הנוסף של קביעת המסקנה, כי המדובר במעשים חמורים ביותר או בכאלה שנעשו בכוונת זדון. בפועל בתי המשפט כמעט ולא הטילו פיצויים עונשים על מעוולים.

חברות הביטוח בישראל עברו כל גבול

חרף האמור בפסקה הקודמת, למאמר זה. הרי כי, ישנן בשורות די משמעותיות, של יתכן, הליכה בדרך מעט שונה בכל הנוגע לפיצויים עונשיים. וכל זאת, למול חברות הביטוח והתנהלותן חסרת תום הלב, כפי שיתואר להלן.

רבים מאיתנו, שמענו זה מכבר על “שיטת מצליח” בתביעות ביטוח. לאלה שפחות מכירים, רק יצוין, כי המדובר בניסיון, של כגון חברות הביטוח, לסרב כמעט לכל אדם שמגיש להם תביעה בגין מקרה ביטוח, כלומר דרישתו של המבוטח לממש את הפוליסה. חברת הביטוח מסרבת. והיה והמבוטח מוותר, אזי שהמבטחת “הצליחה”. עושה רושם, כי סירובן זה של חברות הביטוח נופל, לא אחת, גם על מקרים בהם בית המשפט מאשר לבסוף את תביעת הביטוח, כלומר מאשר כי תביעת המבוטח הייתה מוצדקת וסירובה של חברת הביטוח הייתה חסרת בסיס. בהקשר זה מצוין בפסיקה לא אחת בהערת אגב, דבר חוסר תום ליבה של חברת הביטוח.

מצטרפים לאותה “שיטת מצליח” תרגילים שונים שמבצעות חברות הביטוח חלקם בחסות החוק. וזאת, כגון התרגיל שביצעו חברות הביטוח, למול מבוטחיהם בביטוח הסיעודי. באותה פרשה, ניצלו חברות הביטוח סעיף שנכתב בחוזה הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים ובעזרתו ביטלו המבטחות, באופן חד צדדי, ביטוחים סיעודיים אשר ערכו למול אנשים צעירים יחסית. אלא שבשלב זה אותם אנשים שכבר הזדקנו, ולאחר ששילמו את פרמיות הביטוח שנים רבות, פשוט נזרקו לכלבים ע”י חברות הביטוח. למרבה הצער, אין דרך אחרת לתאר את אותה התנהלות מטרידה.

עד 60% קנס על דחיית תביעה שרירותית

הבשורה מגיעה בדמותו של אישור בקריאה טרומית של הצעת חוק, אשר לפיה ולאחר שתוקנה, ניתן להעניש בפיצויים מוגברים את חברות הביטוח היה וחברת הביטוח סירבה מראש מלקבל את תביעתו של מבוטח, אלא, שכאשר פנה לבית המשפט, נמצא כי תביעתו מוצדקת ונפסק לטובתו פיצוי מלא או חלקי בגין מקרה הביטוח. המדובר, בקנס בגובה של עד 60% משווי הסכום שיקבל אדם, מחברת הביטוח, בצו בית המשפט.

על פי האישור הטרומי, הרי שמבוטח שקיבל פיצוי כאמור, חרף סירוב חברת הביטוח, עשוי לזכות בפיצוי מוגבר של עד כ-30% מגובה הסכום שנפסק לו. לא זו אף זו, היה ונפסק למבוטח, סכום כלשהו וגם נקבע ע”י בית המשפט, כי חברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב בעניינו של התובע, אזי יהא זכאי אותו תובע, עקרונית, לפיצוי מוגבר של עד 60% מהסכום הנפסק.

לסיכום יאמר, כי אותם פיצויים מוגברים, בדמות של עד 60% מגובה סכום פיצויי הביטוח, כנ”ל. אומנם, הללו לא מהווים אפילו כפל פיצוי. ולהצעת החוק, עוד דרך לעבור. אך ועם זאת, בתקווה שהדבר מהווה פתח, לתגובות משמעותיות, יעילות ומרתיעות, למול חברות הביטוח. ואולי, המצב של “שיטות המצליח” למיניהן, גם אם לא יעלם, לפחות כי יתמתן.

 

עו"ד מוטי ארד
עו"ד מוטי ארד

זקוקים לייעוץ?
אנחנו כאן למענכם.

ביקורות

יחס חם ונעים ושירות מקצועי ביותר של מוטי ולירן!
Emilia Mor
Emilia Mor
14:23 19 Jul 21
שירות ברמה טיפול מסור שלא נזדקק אבל ממליץ בחום מס'1
Shmuel Aharon
Shmuel Aharon
08:58 09 Jul 21
Выражаю огромную благодарность адвокату Моти Арад и всему коллективу , за Оказанную мне профессиональную помощь! Уровень профессионализма на высшем уровне, очень внимательный и вежливый коллектив. Очень довольна результатом проделанной работы!
Ярина Бойко
Ярина Бойко
12:25 03 Jul 21
פניתי לעו״ד ארד בעקבות רשלנות רפואית טיפל בתיק במקצוענות לשמה ובאופן מסור מרוצה מאוד כל הכבוד עו״ד מוטי ארד תודה
shlomi reuveni
shlomi reuveni
19:00 01 Jul 21
טופלתי ע"י משרד עו"ד מוטי ארד בתאונת נזיקין, יש לציין שמדובר במשרד המחזיק באמתחתו צוות עו"ד איכותי,מקצועי,מסור,רגיש ובעל תודעת שירות גבוהה מאוד המבין את הלקוח והצורך ברגישות בטיפול במקרים מסוג אלה, ממליץ בחום.
יעקב מלכה
יעקב מלכה
08:41 30 Jun 21
משרד מאוד איכותי ומקצועי.יחס אישי ותומך.תודה רבה מוטי וכל הצוות.
Alex Mendelson
Alex Mendelson
08:26 27 Jun 21
מקצוענות, אמינות, יצירתיות, ודבקות במטרה אלו הערכים אשר הופכים את האנשים שנלחמים עבורך למצויינים. ואלו בדיוק (אם לא יותר :)) הערכים שאפשר להגיד על מוטי והמשרד שלו.לא מוותרים, לא מתפשרים, תמיד זמינים.עזרו לי במספר תיקי תאונות אופנוע.מומלץ בעינים עצומות.
Adar Tzror
Adar Tzror
05:02 27 Jun 21
לאחר שקיבלתי מספר המלצות מקרובי משפחה פניתי למשרדו של עו״ד מוטי ארד על מנת שייטפל לי בתביעה מורכבת ברשלנות רפואית.מהפגישה הראשונה עם העו״ד הרגשתי שאני נמצא במקום הנכון עם הבן אדם הנכון שייטפל לי בתיק במסירות.עו״ד מוטי נלחם בשבילי בתיק והשיג לי תוצאה טובה ביותר.הכרתי בן אדם אכפתי, מלווה, תומך, זמין לכל שאלה לאורך כל התקופה. הצוות במשרד הוא צוות שירותי, אדיב ומקצועי אשר ראוי להערכה.אם מחפשים עו״ד מקצוען ברשלנות רפואית שיינצח לכם את התיק, משרד עו״ד מוטי ארד הוא הבחירה הנכונה.العائلة نصحتني بشكل كبير بهذا المكتب، بعدها توجهت للمحامي موتي اراد حتى يحصل لي حقوقي وتعويضاتي بقضيتي المتعلقة بالإهمال الطبي. قضية معقدة جداًدعاني المحامي على مكتبه للقاء تعارف ومن البداية شعرت اني بالمكان الصح مع الشخص الصح اللي رح يهتم بقضيتي بأمانة.المحامي موتي ما قصّر معي بشيء وحصّل لي تعويض ولا اروع بالقضية اللي انا شخصياً ما كنت متوقعه.شخص بهتم بادق التفاصيل، داعم ودائماً جاهز يرد على الاتصالات ويعطيني اجوبة لكل استفسار بطلبه خلال كل الفترة.العاملين في المكتب والمحاميين اشخاص ولا اروع، بعطو من قلبهن وبساعدو الجميع بدون استثناء والاهم انهم جداً مختصين بمجالهن وانا ممتن الهم فرداً فرداًاذا عندكم قضية اهمال طبي وبتدوروا على محامي يحصل لكم افضل نتيجة وافضل تعويض، مكتب المحامي موتي اراد هو الاختيار الصحيح والعنوان.
Amar gana
Amar gana
20:02 23 Jun 21

עוד בנושא:

דילוג לתוכן